Metsätiet

Metsätiet

Metsätien rak­en­t­a­mi­nen tai pe­rus­paran­nus kan­nat­taa aina. Metsätien vaiku­tusalueella saat pu­us­tasi parem­man hin­nan, koska kaukokul­je­tus helpot­tuu ja ajo­matka metsästä tien­var­teen ly­he­nee. Myös metsänhoitotöiden to­teut­ta­mi­nen helpot­tuu, kun päästään mah­dol­lisim­man lähelle työmaata. Metsäsi ja muiden ki­in­teistöjesi arvo nousee, kun asial­liset tiey­htey­det ovat kun­nossa. Metsäsu­un­nit­telu Hol­lanti Oy su­un­nit­telee ja to­teut­taa metsätien raken­nus- ja pe­rus­paran­nushankkeita. Mikäli omi­s­tat metsää pe­rus­paran­nuk­sen tarpeessa ol­e­van metsätien var­rella niin ole rohkeasti yhtey­dessä. 


METSÄSUUNNITTELU HOLLANTI OY
Oulaistenkatu 50 C 1
86300 Oulainen
Y-tunnus 2189725-9
Verkkolaskuosoite: 003721897259
Operaattori: MAVENTA
Välittäjätunnus: 003721291126 (DABAFIHH)
Sähköpostilaskun osoite: INVOICE-21897259@KOLLEKTOR.FI


Noora Impola, toimitusjohtaja 040 573 0350
Aki Kiviniemi, metsäasiantuntija 040 578 6760
Asko Mäkelä, metsäasiantuntija 050 501 1523
etunimi.sukunimi@msh.fi

Palvelun tuottaa Fokus
Metsäsuunnittelu Hollanti Oy Copyright (c)2020, All Rights Reserved.