Metsäsuunnittelu Hollanti Oy

Metsäsu­un­nit­telu Hol­lanti Oy on Po­hjois- ja Keski-Po­h­jan­maalla toimiva yk­si­tyi­nen metsäpalveluyri­tys. Olemme toim­i­neet vuodesta 2003 alkaen metsäno­mis­ta­jia varten.Tar­joamme asi­akkaillemme monipuoliset metsäalan palve­lut huomioiden asi­akkaan tarpeet. Saat meistä lu­otet­ta­van met­siesi hoita­jan.

Metsäsu­un­nit­telu Hol­lanti Oy tuot­taa laadukkaita ja kil­pailukyky­isiä metsäpalveluja suo­raan yk­si­ty­isille metsäno­mis­ta­jille, yhteisöille ja metsäalan or­gan­isaa­tioille. Yri­tyk­sen tavoit­teena on kokon­ais­val­tainen työ, jol­loin metsäno­mis­taja saa tarvit­se­mansa palve­lut yhdeltä toim­i­jalta. Toim­inta on tehokasta ja jous­tavaa, sekä hin­noit­telu on kil­pailukyky­istä. 

Meidän kaut­tamme saat Jatku­van kas­vatuk­sen hakkuut am­mat­ti­taidolla tehtynä! 

Olemme Täyden Palvelun Talo, ota yhteyttä, niin su­un­nitel­laan yhdessä Sinun tule­vaisu­utesi metsä!

Palvelumme
Seuraa Meitä myös Instagramissa!

METSÄSUUNNITTELU HOLLANTI OY
Oulaistenkatu 50 C 1
86300 Oulainen
Y-tunnus 2189725-9
Verkkolaskuosoite: 003721897259
Operaattori: MAVENTA
Välittäjätunnus: 003721291126 (DABAFIHH)
Sähköpostilaskun osoite: INVOICE-21897259@KOLLEKTOR.FI


Noora Impola, toimitusjohtaja 040 573 0350
Aki Kiviniemi, metsäasiantuntija 040 578 6760
Asko Mäkelä, metsäasiantuntija 050 501 1523
etunimi.sukunimi@msh.fi

Palvelun tuottaa Fokus
Metsäsuunnittelu Hollanti Oy Copyright (c)2020, All Rights Reserved.