Puukauppa ja puunkorjuu

 

puu

Panostamme hakkuissamme hyvään ja laadukkaaseen työjälkeen! Korjuumme lähtökohta on tarkka puunkatkonta sekä tyytyväinen metsänomistaja. Katkontamme on harvennushakkuilla omaa luokkaansa, mikä nostaa metsänomistajan tuloja huomattavasti kohteilla.

Valtaosa omasta korjuustamme on harvennuskohteita. Konekalustomme on suunnattu erityisesti näille kohteille. Pyrimme hakkuissa siihen, että käsitellään metsä kuntoon kerralla. Pystymme tekemään hakkuut yhdellä kertaa, niin että saamme korjattua pienipuustoiset energiapuukohteet sekä kasvunsa jo päättäneet päätehakkuukuviot.

Jatkuvan kasvatuksen hakkuut ovat osa hakkuitamme nykyään. Vuosittaisesta hakkuumäärästämme jatkuvan kasvatuksen hakkuiden osuus on 30%. Osa kokeneista urakoitsijoistamme on erikoistunut juuri yläharvennuskohteiden hakkuisiin, ja heillä on siitä pitkän ajan kokemus. 

Teemme nykyisin kunnille- ja kaupungeille taajama- ja puistometsien hakkuita.

Puunkorjuun suorittavat paikalliset, ammattitaitoiset koneyrittäjät. Eri hakkuukohteisiin valitsemme niille parhaiten soveltuvan korjuutavan ja konekaluston metsänomistajan toiveet huomioiden. Palveluksessamme on ollut vuosittain 9-12 koneketjua. Hakkuita suoritamme koko toimialueellamme 16 kunnan alueella.

Käytettävissä oleva kalusto mahdollistaa korjuun energiapuukohteista päätehakkuisiin. Urakoitsijoilta löytyy ammattitaitoa suorittaa myös vaativia ylispuu- ja yläharvennushakkuita.

Haemme kemeratuet niiltä hakkuualoilta, joille on mahdollista saada tukea.

Välitämme korjaamamme puutavaran alueella toimiville pk-sahoille sekä metsäyhtiöille.

puukauppa ajokone

puukauppa energia2

Puukauppa valtakirjalla

Avustamme metsänomistajaa kaikissa puukauppaan liittyvissä asioissa

Puukauppapalvelumme sisältää:

  • kohteen rajauksen maastoon
  • metsänkäyttöilmoituksen teon
  • arvion hakkuutuloista ja mahdollisista uudistamismenoista
  • tarjousten ottamisen ja arvioinnin eri puunostajilta
  • korjuun valvonnan, jossa kiinnitämme huomiota puun katkontaan

 

puukauppa3335

 

Energiapuun korjuu

Korjaamme energipuuta siihen soveltuvilta kohteilta.

Ota yhteyttä niin käydään maastossa mitkä kohteet soveltuvat energiapuukorjuuseen. Haemme energiapuukohteilta kemeratuet metsänomistajalle.

energiapuuta

 

puukauppa energia2

 puunkorjuu

28102010100

 

 Ota yhteyttä!

 

 

Yhteystiedot

Metsäsuunnittelu Hollanti Oy
Oulaistenkatu 50 C 1
86300 Oulainen

kiviniemi
Aki Kiviniemi

VT. Toimitushohtaja
040 578 6760
aki.kiviniemi(ät)msh.fi 

noora3

Noora Impola
äitiyslomalla
040 573 0350

noora.impola(ät)msh.fi

askomakela
Asko Mäkelä
050 501 1523
asko.makela(at)msh.fi

Toimisto

Oulaistenkatu 50 C 1
86300 Oulainen

Toimialue

toimialue