Terveyslannoitus

Terveyslannoituksen avulla parannetaan suometsien kasvuedellytyksiä ravinnehäiriöisillä kohteilla. Lannoituksen avulla voidaan parantaa metsän kasvukykyä merkittävästi. Terveyslannoitustarvetta on varsinkin turvemailla joissa kaliumin ja fosforin puutos rajoittaa puuston kasvua. Terveyslannoituksen vaikutus näkyy puustossa lannoitteesta riippuen vähintään 15-20 vuotta.

Terveyslannoituksia varten metsänomistajan on mahdollista saada Kemera tukea, jos kohde täyttää terveyslannoituskohteen ehdot. Lannoitustarve määritellään puustossa havaittavien kasvuhäiriöiden ja neulasten värimuutosten perusteella. Tarvittaessa voidaan tehdä myös neulasanalyysi. Terveyslannoitus kannattaa tehdä kunnostusojituksen ja mahdollisten hakkuiden yhteydessä, jotta siitä saadaan paras mahdollinen hyöty irti ja työt on helpointa ketjuttaa. Kemera tuen yhtenä ehtona on, että lannoitettavan alueen vesitalous on kunnossa tai kunnostusojitussuunnitelma on tehty.

Metsäsuunnittelu Hollanti Oy:n kautta on mahdollisuus hoitaa kaikki terveyslannoitukseen liittyvät toimenpiteet, kuten: lannoitustarpeen määrittely, neulasanalyysit, lannoitussuunnitelma, Kemera hakemukset, lannoitteiden tilaaminen ja tuhkalannoituksen osalta lannoitteen levitys.

lannoitus3


Ota yhteyttä!

Yhteystiedot

Metsäsuunnittelu Hollanti Oy
Oulaistenkatu 50 C 1
86300 Oulainen

kiviniemi
Aki Kiviniemi

VT. Toimitushohtaja
040 578 6760
aki.kiviniemi(ät)msh.fi 

noora3

Noora Impola
äitiyslomalla
040 573 0350

noora.impola(ät)msh.fi

askomakela
Asko Mäkelä
050 501 1523
asko.makela(at)msh.fi

Toimisto

Oulaistenkatu 50 C 1
86300 Oulainen

Toimialue

toimialue