Metsänhoitotyöt

Metsäsuunnittelu Hollannin kautta metsänhoitotyöt sujuvat metsänomistajalle vaivattomasti!

 

Metsänuudistaminen

 

Päätehakkuista saatavaan tuottoon ei vaikuta yksistään puusta saatava hinta, vaan myös kustannustehokas ja taloudellinen, metsänkasvatuksen kannalta järkevä uudistamisvaihtoehto.

 

Hyvin tehdyllä uudistamisella varmistetaan metsän tuotto tulevaisuudessakin. Uudistamistyön kustannuksia ei kannata hukata jättämällä tekemättä myöhemmät perkaukset ja taimikonhoidot.

Tarjoamme metsänomistajalle mahdollisimman edullisen mutta silti hyvän metsänhoidon mukaisen metsänuudistustavan. Metsänomistaja voi halutessaan toimittaa taimet itse palstalle ja hoitaa istutus- tai kylvötyöt omatoimisesti tai me voimme ottaa koko uudistamisketjun hoitaaksemme.

 

 

metsänuudistaminen

Taimikonhoito

 

Hoida taimikkosi meidän kautta! Käymme maastossa toteamassa rahoituskelpoisuuden ja merkitsemme työkohteet maastoon. Samalla mittaamme myös käsiteltävien kuvioiden pinta-alan, jolloin metsänomistaja maksaa vain tehdystä työstä. Teemme kustannusarvion tulevasta työstä. Seuraamme töiden laatua niiden edetessä ja haemme saatavissa olevat Kemeratuet metsänomistajalle.

 

Tarvittaessa opastamme metsänomistajaa myös omatoimiseen työskentelyyn.


Ensiharvennuskohteissa, joissa ainespuun korjuu ei ole taloudellisesti kannattavaa, voidaan työ suorittaa joko raivaamalla puusto miestyönä suoraan ohjetiheyteen tai toteuttamalla koneellinen energiapuunkorjuu.

 

 

taimikonhoito


Ota yhteyttä!

 

https www.tilaajavastuu.fi wp content uploads 2015 04 tv vaaka RGB v11

aa2016
kuvia toiminnasta

 

Yhteystiedot

Metsäsuunnittelu Hollanti Oy
Oulaistenkatu 50 C 1
86300 Oulainen

noora3

Noora Impola
toimitusjohtaja
040 573 0350

noora.impola(ät)msh.fi

kiviniemi
Aki Kiviniemi

040 578 6760
aki.kiviniemi(ät)msh.fi 

Jaakkoheilalaweb
Jaakko Heilala
050 501 1523
jaakko.heilala(ät)msh.fi

Toimisto

Oulaistenkatu 50 C 1
86300 Oulainen

Toimialue

toimialue