Kunnostusojitus

Kunnostusojitus tulee kyseeseen kun ojitusalueen ojat ovat tukkeutuneet niin, että vesi ei poistu enää ojitusalueelta ja puuston kasvu on alkanut taantumaan. Kunnostusojitustarpeesta kertoo myös suokasvillisuuden lisääntyminen ja veden pinnan nousu ojissa.

Kunnostusojituksessa kaivetaan auki tukkeutuneet ojat ja kaivetaan tarvittaessa myös täydennysojia kuivatustehon parantamiseksi. Myös erilaiset vesiensuojelutoimenpiteet otetaan kunnostusojituksessa huomioon, kuten laskeutusaltaiden ja lietekuoppien tekeminen.

Kunnostusojituksen yhteydessä kannattaa parantaa metsätilan kulkuyhteyksiä piennarteitä tekemällä. Piennartiet helpottavat metsänhoito- ja hakkuutöiden tekemistä ja tuovat selviä kustannussäästöjä myöhemmin toteutettavissa hakkuissa. Piennartiet tulee tehdä siten, että puutavaran kaukokuljetus onnistuu jäisen maan aikaan. Mitä lyhyempiin metsätraktorin kuljetusmatkoihin päästään sitä paremman hinnan metsänomistaja puullaan saa.

Kemera tuki kannattaa ojitusalueilla hyödyntää. Tukea maksetaan ojien kaivamiseen, rumpuihin, piennarteihin sekä vesiensuojelurakenteiden tekemiseen.

Kunnostusojitussuunnittelun yhteydessä voi ja kannattaa kartoittaa ja suunnitella myös hakkuu- ja terveyslannoitustarve.

Olemme myös tehneet tilauksesta osalle asiakkaista pelkästään ojitussuunnitelman, jolloin metsänomistaja on itse huolehtinut puuston hoidosta ja/tai ojien kaivatuksesta.

 

kunnostusojitus

Ota yhteyttä!

Yhteystiedot

Metsäsuunnittelu Hollanti Oy
Oulaistenkatu 50 C 1
86300 Oulainen

kiviniemi
Aki Kiviniemi

VT. Toimitushohtaja
040 578 6760
aki.kiviniemi(ät)msh.fi 

noora3

Noora Impola
äitiyslomalla
040 573 0350

noora.impola(ät)msh.fi

askomakela
Asko Mäkelä
050 501 1523
asko.makela(at)msh.fi

Toimisto

Oulaistenkatu 50 C 1
86300 Oulainen

Toimialue

toimialue